Aanleg van mini polder

De Kleine Oudegeinse polder: speelpolder voor de jeugd

Om de jeugd te interesseren in wat de waterhuishouding voor Nederland betekent, is het de bedoeling om nabij de Poldermolen Oudegein in Nieuwegein een mini-polder aan te leggen: “de kleine Oudegeinse Polder”. Een bijzonder water-educatieproject. Bezoekers kunnen een mini-polder met slootjes onder water laten lopen en hem daarna weer droogmalen met een groot houten scheprad. Het water wordt gespuid in een mini-Poldervaart met werkende sluizen.  Jong en oud ervaren zo zelf hoe de Nederlandse waterhuishouding eeuwenlang heeft gewerkt. En nu ook nog steeds werkt. Ook kan in de minipolder worden gedemonstreerd wat klimaatverandering en het aanpassen van de waterhuishouding hieraan – klimaatadaptatie – voor gevolgen hebben op een polder.

De ligging nabij de molen en het nieuw aangelegde gemaal is een bij uitstek geschikte locatie omdat hier ook zichtbaar gemaakt kan worden hoe de waterhuishouding in het dagelijks leven functioneert en in het verleden heeft plaatsgevonden. Hierdoor wordt de relatie tussen de poldermolen en de waterhuishouding zo vanzelfsprekend mogelijk gemaakt. Het is de bedoeling om de minipolder te realiseren in nauwe samenwerking met partners van het Natuurkwartier, HDSR, provincie en zo mogelijk andere gemeentelijke en landelijke overheidsorganisaties. Om zowel de ontwikkeling en de aanleg, maar ook het beheer en onderhoud in de toekomst goed te kunnen regelen is de Stichting Poldermolen Oudegein in het leven geroepen. Deze stichting zal de fondsenwerving voor de realiatie van de Kleine Polder Oudegein ter hand nemen.

De Kleine Oudegeinse Polder is een samenwerkingsproject tussen verschillende partners zowel binnen als buiten het Natuurkwartier, m.n. het MEC en het projectBuitenwijs, HDSR, Provincie, de lokale en provinciale erfgoedinstellingen en de gemeente. 

Onderstaand de beoogde locatie en globale schets van de waterspeelplaats (augustus 2021). 

startsein Campagne

Nieuws

Februari 2024: herstart fondsenwerving. Beoogde realisatie in najaar 2024.

December 2022: Het Univeé buurtfonds steunt “De kleine Oudegeinse polder” met €5000.-!

Het project past goed bij de doelen van Univé Buurtfonds zo schrijven ze: “ Het brengt mensen uit de regio samen en het leert bezoekers over de impact van klimaatverandering. Daarom zijn we blij dat we uw project kunnen ondersteunen.”

Oktober 2022: De Hollandse Molen rijkt de tweede prijs uit voor de Kleine Oudegeinse Polder: € 5856 euro

7 september 2022 Oudegeinse speelpolder genomineerd voor de VriendenloterijMolenprijs 2022.

September: De Lions Rotary doneert € 1150 euro.

Sponsoren Kleine Oudegeinse Polder

beoogde locatie waterspeelplaats

24 september 2021. Eerste donatie van de Lions Nieuwegein van € 1150 euro voor de Kleine Oudegeinse Polder!!

eerste donatie van de Lions Nieuwegein