Projecten

Kenmerkend voor de stichting is dat zij haar doelen realiseert in nauwe samenwerking met  al aanwezige organisaties, zowel lokaal als provinciaal of landelijk. Natuurlijk onderhoudt de stichting contact met de eigenaar van de molen, Stichting De Utrechtse Molen, en met de beheerder van de molen Het Utrechts Landschap