Project Klinkers rond de molen

Waar nodig steunt de stichting de molen met de aanleg van voorzieningen uiteraard op verzoek van en in samenwerking met de molenaars en de molenbeherende stichting “Het Utrechts Landschap”. Een lopend project is het gedeeltelijk beklinkeren van het molenerf en sprenkelstraat, zodat ook rolstoelers en mensen met kinderwagens de molen van dichtbij kunnen bewonderen. Dit wordt mogelijk gemaakt dank zij ruimhartige sponsoring door de firma Scherrenberg.

Om de molen beter toegankelijk te maken voor kinderwagens en rolstoelen en om de kans te verkleinen dat kinderen grind in de krimp gooien of schoppen met kans op blokkering of beschadiging van scheprad of verstelbare opleider, is het gewenst een deel van het grind te vervangen door verharding. 

De toegangsroute van de weg naar de molen is in natte tijden erg blubberig en daardoor slecht begaanbaar en het verharden hiervan is ook gewenst. De uitstraling van de te gebruiken klinkers moet passen bij de historische molen. Industriële betonklinkers voldoen hier niet aan.
Als patroon lijkt halfsteensverband in de breedte het meest logisch.

Opsluiting met opsluitbandjes is gewenst en er moet bij de aanleg de nodige aandacht worden besteed aan het tegengaan van groei van onkruid in de voegen.
De te bestraten oppervlakte is niet ingemeten maar ik schat het op ca. 80 m2.

afbeelding. bestratingsplan