AKTE VAN OPRICHTING

Download HIER onze akte van oprichting.

Doelstellingen van de stichting:

  1. De bijzondere betekenis van de Nieuwegeinse Poldermolen, de oudste wipwatermolen in de provincie Utrecht, als beeldbepalend, cultuurhistorisch monument van Nieuwegein te versterken en de behouden;

  2. Het verbinden van dit cultuurhistorische erfgoed met hedendaagse vraagstukken als klimaatverandering in relatie tot waterhuishouding door middel van voorlichting en educatieve programma’s.;

  3. Het oprichten en beheren van een vriendenkring als ondersteuners en belangenbehartigers ten behoeve van de stichting

  4. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

  5. Het financieel en anderszins ondersteunen van (de eigenaren van) de Poldermolen Oudegein in de Gemeente Nieuwegein;