BELONINGSBELEID

Bestuurders van Stichting Poldermolen Oudegein ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, maar hebben binnen redelijke grenzen wel recht op vergoeding van onkosten gemaakt in de uitoefening van hun functie. Dit sluit aan op de gepubliceerde ANBI-regels.