WELKOM

Welkom op de website van de stichting Poldermolen Oudegein. De stichting is opgericht op 22 oktober 2020 en voortgekomen uit een initiatief van inwoners, deskundigen en belanghebbenden. Zij hebben zich ingezet om de Oudegeinse molen weer “te laten malen”. Wij vinden het belangrijk om de bijzondere betekenis van de Poldermolen Oudegein als beeldbepalend, cultuurhistorisch monument in Nieuwegein te versterken en te behouden. Dit doen wij door de oorspronkelijke functie van de molen te verbinden met hedendaagse vraagstukken als klimaatverandering in relatie tot waterhuishouding, door het geven van voorlichting en educatieve programma’s.

De molen heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot begin van de 17e eeuw en heeft door de eeuwen heen een belangrijke functie gehad in het bemalen van de Polders Oudegein en De Wiers. De molen is beeldbepalend en een van de mooiste parels op de erfgoedlijst van de stad Nieuwegein. De molen is gelegen in het Natuurkwartier, het educatieve deel van park Oudegein.

“Na 75 jaar draait ons scheprad weer dankzij molenaars, trouwe vrienden en vele anderen!”

Gezocht:

Voorzitter Stichting Poldermolen Oudegein

Het bestuur van de Stichting Poldermolen Oudegein is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De stichting is in 2020 opgericht en voortgekomen uit een initiatief van inwoners, deskundigen en belanghebbenden. Zij hebben zich ingezet om de Oudegeinse molen weer water te laten uitmalen.  Hiertoe is de in 2003 naar park Oudegein verplaatste molen in 2020 voorzien van een scheprad en aangesloten op het watersysteem van het park. De stichting vindt het belangrijk om de bijzondere betekenis van de Poldermolen Oudegein als beeldbepalend, cultuurhistorisch monument in Nieuwegein te versterken en te behouden. Op dit moment ligt het accent van het werk van de stichting op de realisatie van de “Kleine Oudegeinse Polder”, een educatieve speelpolder voor de jeugd, in het Natuurkwartier nabij de molen.

De nieuwe voorzitter is iemand die:

  • enthousiast en gedreven is met gevoel voor cultureel erfgoed;
  • het leuk vindt om activiteiten te organiseren rondom de Oudegeinse molen;
  • zich inspant om de financiering van de Kleine Oudegeinse Polder te regelen, onder andere door het werven bij fondsen;
  • als netwerker graag samenwerkt met gemeente, het Natuurkwartier, het Utrechts Landschap (de eigenaar van de molen) en andere relevante samenwerkingspartners.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Jelle Doosje, secretaris via e-mail info@poldermolenoudegein.nl of met Leny Smit, de huidige voorzitter, via e-mail lsmit1@xs4all.nl

Op 11 oktober 2022 werd bekend gemaakt wie de prijswinner werd van de Molenprijs 2022. Stichting Poldermolen Oudegein heeft de tweede prijs gewonnen en heeft daarmee een bedrag van € 5856 gewonnen voor de realisatie van de Speelpolder in het Natuurkwartier. Dit is een heel mooi bedrag waar we erg blij mee zijn. De stichting gaat zich nu extra hard inzetten om de rest van het benodigde bedrag (nog ongeveer  € 90.000) binnen te halen. 

Van 7 september t/m 3 oktober 2022 heeft het campagneteam van Stichting Poldermolen Oudegein campagne gevoerd om in aanmerking te Koomen voor de molenprijs van 2022. Op 11 oktober werd bekend dat wij de tweede prijs hadden en zodoende een bedrag van 5856 euro hebben gewonnen

Op 24 september 2021 werd het project maalvaardig maken van de poldermolen Oudegein afgerond in het bijzijn van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Utrechts Landschap, Gemeente Nieuwegein, de molenaars en vele anderen.

afronding project taalvaardig maken van de molen
tweede prijs

MEER OVER...