WELKOM

Welkom op de website van de stichting Poldermolen Oudegein. De stichting is opgericht op 22 oktober 2020 en voortgekomen uit een initiatief van inwoners, deskundigen en belanghebbenden. Zij hebben zich ingezet om de Oudegeinse molen weer “te laten malen”. Wij vinden het belangrijk om de bijzondere betekenis van de Poldermolen Oudegein als beeldbepalend, cultuurhistorisch monument in Nieuwegein te versterken en te behouden. Dit doen wij door de oorspronkelijke functie van de molen te verbinden met hedendaagse vraagstukken als klimaatverandering in relatie tot waterhuishouding, door het geven van voorlichting en educatieve programma’s.

De molen heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot begin van de 17e eeuw en heeft door de eeuwen heen een belangrijke functie gehad in het bemalen van de Polders Oudegein en De Wiers. De molen is beeldbepalend en een van de mooiste parels op de erfgoedlijst van de stad Nieuwegein. De molen is gelegen in het Natuurkwartier, het educatieve deel van park Oudegein.

Actualiteiten

Tijdens de MEC zomerborrel op 31 augustus 2023 wordt Leny Smit onderscheiden met ” het Gouden Scheprad van Verdienste van de Poldermolen Oudegein”. De oorkonde wordt namens de vier molenaars opgedragen door Frank van der Lecq, de eerste molenaar van de Poldermolen Oudegein. 

Oorkonde : ” Overwegende, 

  • dat de molen sinds 2006 weer draaide, maar door het ontbreken van een scheprad en waterlopen niet kon rond- of uitmalen, dat Leny Smit er zich vanaf dat moment al snel op heeft toegelegd ook de maalfunctie van de molen in ere te herstellen, dat zij er met haar werkgroep in is geslaagd belangrijke partners(zoals het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Nieuwegein en de Stichting de Utrechtse Molens) met dat doel voor ogen om de tafel te krijgen en in actie te laten komen, 
  • dat zij, met een haar kenmerkende combinatie van overtuigingskracht en doorzettingsvermogen, niet heeft gerust en alle middelen heeft aangewend om het gestelde doel ook financieel te bereiken, waaronder de oprichting, op 22 oktober 2020, van een Vriendenstichting(onder haar voorzitterschap), ter ondersteuning van molen en molenaars, dat na ingrijpende werkzaamheden door molenmaker en hoogheemraadschap het scheprad en de nieuwe waterlopen op 24 september 2021 konden worden ingewijd, 
  • dat er uitgewerkte plannen liggen om nabij de molen een educatieve minipolder aan te leggen, die de functie van de molen in een context plaatst, 
  • dat zij dit jaar afscheid neemt als voorzitter van genoemde vriendenstichting,

hebben besloten aan Leny Smit op grond van haar grote verdiensten voor de Poldermolen Oudegein uit te reiken ” het Gouden Scheprad van Verdienste  van de Poldermolen Oudegein”

Frank van der Lecq, Heiko Prak, Hans Putker en Rob Ruitenbeek

Gezocht:

Voorzitter Stichting Poldermolen Oudegein

Het bestuur van de Stichting Poldermolen Oudegein is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De stichting is in 2020 opgericht en voortgekomen uit een initiatief van inwoners, deskundigen en belanghebbenden. Zij hebben zich ingezet om de Oudegeinse molen weer water te laten uitmalen.  Hiertoe is de in 2003 naar park Oudegein verplaatste molen in 2020 voorzien van een scheprad en aangesloten op het watersysteem van het park. De stichting vindt het belangrijk om de bijzondere betekenis van de Poldermolen Oudegein als beeldbepalend, cultuurhistorisch monument in Nieuwegein te versterken en te behouden. Op dit moment ligt het accent van het werk van de stichting op de realisatie van de “Kleine Oudegeinse Polder”, een educatieve speelpolder voor de jeugd, in het Natuurkwartier nabij de molen.

De nieuwe voorzitter is iemand die:

  • enthousiast en gedreven is met gevoel voor cultureel erfgoed;
  • het leuk vindt om activiteiten te organiseren rondom de Oudegeinse molen;
  • zich inspant om de financiering van de Kleine Oudegeinse Polder te regelen, onder andere door het werven bij fondsen;
  • als netwerker graag samenwerkt met gemeente, het Natuurkwartier, het Utrechts Landschap (de eigenaar van de molen) en andere relevante samenwerkingspartners.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Jelle Doosje, secretaris via e-mail info@poldermolenoudegein.nl of met Leny Smit, de huidige voorzitter, via e-mail lsmit1@xs4all.nl

Op 11 oktober 2022 werd bekend gemaakt wie de prijswinner werd van de Molenprijs 2022. Stichting Poldermolen Oudegein heeft de tweede prijs gewonnen en heeft daarmee een bedrag van € 5856 gewonnen voor de realisatie van de Speelpolder in het Natuurkwartier. Dit is een heel mooi bedrag waar we erg blij mee zijn. De stichting gaat zich nu extra hard inzetten om de rest van het benodigde bedrag (nog ongeveer  € 90.000) binnen te halen. 

Van 7 september t/m 3 oktober 2022 heeft het campagneteam van Stichting Poldermolen Oudegein campagne gevoerd om in aanmerking te Koomen voor de molenprijs van 2022. Op 11 oktober werd bekend dat wij de tweede prijs hadden en zodoende een bedrag van 5856 euro hebben gewonnen

Op 24 september 2021 werd het project maalvaardig maken van de poldermolen Oudegein afgerond in het bijzijn van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Utrechts Landschap, Gemeente Nieuwegein, de molenaars en vele anderen.

afronding project taalvaardig maken van de molen
tweede prijs

MEER OVER...