Voorlichting en educatie

Ecologische betekenis en klimaat adaptatie

De aanpassingen in de waterhuishouding helpen de komende jaren wateroverlast bij extreme buien en vochttekort in extreme droogteperioden in de zomer te voorkomen en dragen bij aan het verbeteren de waterkwaliteit in het park. Bovendien voert Hoogheem-raadschap De Stichtse Rijnlanden door de Doorslag als onderdeel van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA), in tijden van extreme droogte extra zoetwater aan naar het westen van Nederland, om daar droogte en verzilting tegen te gaan.

Het gemaal van de eeuwenoude molen speelt een eigentijdse rol met betrekking tot klimaat adaptatie. 

Wat kunnen we leren van de Poldermolen Oudegein? Uit de tweede helft van de 12e eeuw dateren de eerste windmolens in de kustgebieden langs de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal. In Nederland verschijnen de eerste windmolens in de loop van de 13e eeuw. Dat zijn standerdmolens waar graan tot meel gemalen wordt. Vermoedelijk pas in de 15e eeuw komen er molens voor de bemaling van polders. De eerste Poldermolen Oudegein dateert van begin van de 16e eeuw; de huidige uit de 17e eeuw en is de oudste nog bestaande molen in de provincie Utrecht

 

De constructie van de molen

Drie educatieve animatiefilms over de bouw en de constructie van een Wipwatermolen. Deel 1 Molen met scheprad. Dit laat zien hoe de molen wordt gebouwd, de fundering en bouwconstructie. Deel 2 en 3 gaan over de constructie van het binnenwerk en over de werking van het scheprad. Films werden geproduceerd door Jan Louwers.