Doel van de stichting en communicatieplan

Stichtingdoelen

Als stichting hebben we een aantal doelen en activiteiten rondom de Oudegeinse Poldermolen:
• de bijzondere betekenis van de Poldermolen Oudegein als beeldbepalend, cultuurhistorisch monument te versterken en te behouden;
• het financieel en anderszins ondersteunen van (eigenaren van) de Poldermolen Oudegein in de gemeente Nieuwegein;
• het verbinden van dit cultuurhistorische erfgoed met hedendaagse vraagstukken als klimaatverandering in relatie tot waterhuishouding door middel van voorlichting en educatieve programma’s;
• het oprichten en beheren van een vriendenkring als ondersteuners en belangenbehartigers ten behoeve van de stichting;

Mindmap Communicatie Poldermolen Oudegein

Onderstaande mind-map beoogt een overzicht te geven van de thema’s die aan de orde komen in ons communicatie plan. Vanzelfsprekend zijn hierin de doelstellingen van de stichting opgenomen.

Molen-Nieuwegein-Communicatie-schema