Documentaire: ”Leven van de wind”

Beschikbaar vanaf 1 juli 2021

De documentaire duurt 20 minuten en is gericht op  jongeren in het voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding  of ter afsluiting van een klassikaal bezoek aan de molen kan de film aan het onderwijs beschikbaar worden gesteld. De film wordt ook  vertoond tijdens de openingssuren van het Museum De Warsenhoeck, vlak naast de molen.

Korte Inhoud: Doel van de film is te laten zien welk een belangrijke rol de poldermolen had in westelijk Nederland om de polder, in aanvulling op de dijken , voldoende droog te houden om er in te kunnen leven, wonen en werken. Daarbij start de docu bij de Oudegeinse molen en laat iets van de werkzaamheden van de molenaar zien. Laat zien dat de Oudegeinse molen sinds januari 2021 een nieuwe functie erbij heeft, namelijk het rondmalen van het water in het noordelijk een deel van het stadspark. In nauwe samenwerking met de eigenaar van het elektrisch gemaal, HDSR. In de film wordt ook het eeuwenoude technisch vernuft zichtbaar.

Porducent. De film wordt gemaakt door het Stagebedrijf  Crossed Minds van Bureau Aardewerk in samenwerking met het Grafisch Lyceum Utrecht. De film is tot stand gekomen dank zij intensief meedenken van de molenaars van de Oudegeinse molen, lokale en provinciale erfgoedinstellingen, theater en Kunstencentrum De KOM. 

Financieel is de documentaire mogelijk gemaakt door van de fondsen: het Elise Mathilde fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Carl Nengermanfonds, KFHeinfonds en het fonds Geins Geluk van de gemeente Nieuwegein