OPENING MAALVAARDIGE MOLEN IN SEPTEMBER 2021

Project maalvaardig maken van de molen nog niet voltooid

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het maalvaardig maken van de poldermolen. Het scheprad draait, maar het mechaniek om het water te verplaatsen werkt nog niet optimaal. Zodra technische aanpassingen zijn afgerond, zal er een geschikt moment en datum worden gepland voor een feestelijke opening.